Sinav Sonuç Sistemi

Bilişim Teknolojileri Alanı


Bilişim Teknolojileri; bilgisayar sektöründeki gelişmelerin sonucunda ortaya çıkmış, verileri saklamak, iletmek ve işlemek için kullanılan bilgisayar donanım ve yazılım teknolojilerini içeren bir alandır. Meslek liselerinin en etkili ve avantajlı bölümlerinden biri olan Bilişim Teknolojileri Alanı ile ilgili, işin içerisinde biri olarak, genel bilgiler vermek istiyorum. MEGEP (Mesleki Eğitimi Geliştirme Projesi) kapsamında meslek liselerinde okutulmaya başlayan yüz küsur alandan birisi. Bu proje ile artık meslek liselerindeki bölüm kavramı ortadan kalkmış, alan ve dal kavramı ortaya konulmuştur.

Alan ve Dal Nedir?


Alan bir sektörün genel adı yerine kullanılmakta, dal ise o sektör içerisindeki uzmanlık kavramını karşılamaktadır. Bilişim Teknolojileri Alanı, bilişimle ilgili sektörü ifade ederken, bu sektör içerisindeki uzmanlıkları ise, Bilgisayar Teknik Servisi, Ağ İşletmenliği, Web Programcılığı ve Veri Tabanı Programcılığı olmak üzere 4 dala ayırmıştır. Bilişim teknolojileri alanında okuyan bir öğrenci 11. sınıftan itibaren dallara ayrılmakta ve bunlardan birisiyle devam etmektedir. Böylece bilişim sektöründe bir uzmanlık elde etmiş olmaktadır.

Hangi Dalı Seçmeliyim?


10. sınıf BT alanı öğrencilerinin en çok düşündükleri konu bu. Her okulun imkanları yeterli olmamaktadır. Bu nedenle açılması gereken 4 dalın hepsi, her okulda açılmayabiliyor. Bizim okulumuzda bölüm yeni açıldığı için henüz bölüm seçimi gerçekleşmemiştir. Ancak bu derdi bulunanlar; öncelikle yeteneklerinizi gözden geçiriniz. Sayısal, sözel, görsel, soyut, mekanik yeteneklerinizden hangisinin etkin olduğunu test edin. Her birinin hangi dala karşılık geldiği açık sanırım.
Yaşadığınız yerdeki bilişim sektörünün yapısını analiz edin, hangi türden BT´cilere ihtiyaç olduğunu araştırın. Benim gözlemlerim göre, büyük şehirlerde Web Tasarımcılara, küçük şehirdekilere ise Teknik Servis elemanlarına ihtiyaç olduğu yönündedir. Tabi ki yaşadığınız yer farklı olabilir. Dallarda okutulmakta olan dersleri ve ders içeriklerini öğrenin. Başarabileceğiniz derslerin çok olduğu dalı seçmeyi tercih edebilirsiniz.

Bilişim Teknolojileri Alanı
Mezunu adayların sınavsız geçiş ile yerleşebileceği 2 yıllık önlisans bölümleri 
Basım ve Yayın Teknolojileri
Bilgi Güvenliği Teknolojisi
Bilgi Yönetimi
Bilgisayar Operatörlüğü
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Teknolojisi
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Görsel İletişim
İnternet ve Ağ Teknolojileri
Mobil Teknolojileri
Pazarlama
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği

4 YILLIK ÜNİVERSİTELER (YÜKSEKOKULLAR) (BU BÖLÜMLERE ESKIDEN EK PUAN VARDI SIMDI YOK)

-    Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği  (YGS-1)

-    Bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri  (YGS-1)

-    Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (YGS-1)

-    Yönetim bilişim sistemleri  (YGS-6)

-    İşletme bilgi yönetimi   (YGS-6)

-    Pazarlama   (YGS-6)

-    Sivil hava ulaştırma işletmeciliği  (YGS-6)

METOK KAPSAMINDAKİ BÖLÜMLER (EK PUANSIZ AMA SADECE MESLEK LISESI MEZUNLARINA AYRILAN KONTENJAN)

-    Yazılım mühendisliği (MTOK)  (MF-4)

-    Bilgisayar mühendisliği (MTOK) (MF-4)

-    Biyomedikal mühendisliği (MTOK)  (MF-4)

-    Elektrik – Elektronik mühendisliği  (MTOK)  (MF-4)

 

2015 YÜKSEKÖGRETIM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU